Geschiedenis

Eerste Leidse Jeugdorkest in Drumband De Burcht

De vereniging werd als het “Eerste Leidse Jeugdorkest en Drumband De Burcht” op 27 september 1954 opgericht. De eerste ledenvergadering werd gehouden op 20 oktober 1954. Er waren toen 16 leden aanwezig. Op deze vergadering werden heldere afspraken gemaakt; zo mochten de leden geen lid zijn van een andere muziekvereniging en mocht men zich in uniform niet misdragen of café’s bezoeken. Hiernaast zou de vereniging geen medewerking verlenen aan politieke demonstraties of verkiezingen. Naast de contributie van de leden en giften van donateurs, werd met het ophalen van oud papier, ijzer etc. de basis gelegd voor de financiering van het aanschaffen van instrumenten.

Veelzijdige geschiedenis

De Burcht van 1954 groeide uit tot een korps van 120 jongens en meisjes van 10 tot 18 jaar die werden opgeleid tot muzikant in het orkest of tot bazuin, hoornblazer of tamboer. Met name in de periode onder leiding van dirigent W. Mark (later opgevolgd door zijn zoon Koos Mark) en drumbandinstructeur K. de Jeu ontwikkelde de vereniging zich tot een muzikaal zeer veelzijdige en volledige harmonie. Naast het harmonieorkest had de vereniging destijds ook een majorettepeloton, een tamboerkorps met bazuinen en hoornblazers, en een cabaretgroep met dansorkest. Het muziekgezelschap werd veel gevraagd bij alle mogelijke festiviteiten in binnen- en buitenland. Er werden veel arrangementen uitgevoerd van Koos Mark en later van Adri van Velsen. Ook voerden de Burchtleden musicals en cabaret voorstellingen op. De decors, choreografie, zang en dans werden ontwikkeld en uitgevoerd door de leden zelf. Muzikaal behaalde de vereniging het hoogste niveau, de toen zogenaamde Vaandelafdeling.

Concurrentie

De Burcht komt steeds weer tot muzikaal succes. In Nederland zijn er nergens zoveel verschillende muziekverenigingen gevestigd als in de randstad. Muzikale concurrentie in de eigen regio is dus voortdurend aanwezig en dwingt tot prestaties. De Burcht levert die prestaties al meer dan 60 jaar.